მოტივაციის პლაკატების გაშარჟების დეინსტიტუციონალიზაციის საფუძვლები.
ქართული დემოტივატორების ეროვნული ფოტო/ვიდეო საცავი.

სრული ჩვენების ჩართვა

2018 Copyright © Demotivacia.ge

php ფაილი - 0.026 წამი
HTML და JS - იტვირთება... წამი
მოითმინეთ...